Witaj!!!

19 Białostocka Gromada Zuchowa "Krasnoludkowy Ród" rozpoczeła swoją działalność w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku oficjalnie 28 lutego 2001 r.


Mini
Od tego czasu działamy nieprzerwanie.
W dniu 29 maja 2001 r. w naszej Gromadzie po raz pierwszy 56 kandydatów na zuchy złożyło obietnicę zuchową.